2016-05-15

Sparkalkylator Deluxe - Inflation is coming?

En feature som varit efterfrågad i Sparkalkylator Deluxe är inflationsjusterat slutvärde och den reala värdeutvecklingen av sitt sparande.

Så nu är det dags efter lite googlande kring lämpliga formler!

Har passat på att stuva om lite i formuläret samt infört två nya resultatrutor utöver att man kan ange inflationsvärde.


Realavkastning / år beräknas som ( 1+Effektiv avkastning / 1+Inflation ) - 1

Nuvärde beräknas av Värde / (1+Inflation) upphöjt till Spartid

Personligen gillar jag mer de nominella beloppen då inflation slår så olika tycker jag och jag undrar om man verkligen mäter det på rätt/bästa sätt?

Men om inflationen gör comeback på allvar så kan det vara bra att kunna räkna på vad det skulle innebära omräknat till nuvärde.

Håll till godo!

2 kommentarer: