2016-02-28

Global Dividend 1.2xL

*Brasklapp*******************************************
*Detta inlägg är INTE sponsrat av Nordnet           *
*****************************************************

Vad har Warren Buffet, fonderna AP7 Såfa och Brummer Multi-strategy 2xL gemensamt?

Jo de använder belåning i sin förvaltning vilket är en del av förklaringen till deras överavkastning över tiden.
"I korta drag kan Warren Buffets framgång sägas bygga på tre hörnstenar: stockpicking av långsiktiga värdebolag, belåning av innehaven och exceptionellt låga kreditkostnader."  källa: http://forvalt.ap7.se/2012/11/02/warren-buffets-hemlighet/ 
Belåning av värdepapper, är det sunt?

Blogglegenden Lundaluppen har ett bra inlägg om belåning som jag starkt rekommenderar, läs gärna det direkt för att få en (nykter) grundsyn till värdepappersbelåning.

Jag är vanligtvis relativt riskavert och belåning av värdepapper har länge känts som avlägset då det är förknippat med påtagliga risker vid exempelvis branta kursfall.

Men med förmånliga villkor, lagom andel samt med god riskhantering så tror jag att det kan vara en fördel över tiden avseende avkastning och köpflexibilitet.

Min globala utdelningsportfölj har jag hos Nordnet som erbjuder det så kallade Knockoutlånet (vilket var en bidragande orsak att jag valde att ha denna portfölj där samt att de har bra courtage på Tyska aktier jämfört med Avanza).

Låneräntan är 0,99% (avdragsgill) om vissa diversifieringsvillkor är uppfyllda. Villkoren är att största aktie- eller ETF-innehavet max får utgöra 20% av portföljens värde samt att det totala belåningsvärdet understiger 40%.

Att uppfylla villkoren ovan är inget problem med en diversifierad portfölj och då mitt största innehav är på 6% så är marginalen god upp till 20%.

OK, ser ju bra ut vid första anblick men det finns lite att fundera över.

Risker/nackdelar
 • Kursfall kan leda till överbelåning som i sin tur utlöser tvångsförsäljningar med stora realiserade förluster som följd
 • Större portföljrörelser/volatilitet
 • Räntekostnad
 • Ökade courtagekostnader/avgifter
 • Ökad schablonskatt (för KF/ISK)

Fördelar/möjligheter
 • Större flexibilitet vid bra köptillfällen då man inte är lika beroende av insättningar
 • Hävstång på värdeutveckling/utdelningar

Begränsad uppsida med stora risker, låter väl sådär? Man kan dock hantera/minska riskerna med en god...

Riskhantering
 • Sträva efter måttlig belåningsgrad
 • Ha en kassareserv motsvarande lånebeloppet eller större på ett sparkonto med bra sparränta
  • Vid för hög belåningsgrad, minska belåningen via insättning från kassareserven
 • Sträva efter så låg låneränta som möjligt
 • Ha rätt courtageklass
 • Bevaka statslåneräntan
Ha motsvarande belåningsbeloppet på ett separat sparkonto för att kunna återföra vid överbelåning.

Min belåningsstrategi - z2036 Global Dividend 1.2xL
 • Max 20% belåningsgrad
 • Sträva efter bästa möjliga låneränta, f n 0,99% via Knockoutlånet
 • Ha motsvarande medel som lånebeloppet eller mer på sparkonto med bra ränta, f n 0,8%

Upplägget ovan ger att nettokostnaden för belåningen blir endast 0,19% (exklusive courtage- och schablonskatt) för en 20% uppsida på utdelningar och värdeutveckling. Portföljens direktavkastning skulle öka drygt en procentenhet från dagens 5,7% till 6,8% och över en längre tidsperiod kommer det göra stor skillnad på den totala värdeutvecklingen allt annat lika.

Tänkt kassareserv är vår buffert som brukar ligga på minst 3 månaders utgifter i storlek. Att pantsätta bufferten medför förstås även det en risk då det skulle kunna inträffa en börskrasch samtidigt som man behöver nyttja bufferten. Denna risk känns hanterbar i dagsläget tycker jag men man bör vara medveten om den. Ett sätt att hantera just den risken är att se till att bufferten vida överstiger belåningen.

Detta inlägg är ingen uppmaning om att springa iväg och belåna depån hur som helst, man bör noga överväga alla aspekter och ha goda marginaler i sin ekonomi i övrigt innan man ens tänker tanken.

Jag kommer nog att öka belåningsgraden successivt och om det börja kännas för dyrt igen så blir det nog till att avvakta helt ett tag. Jag tänker mig att i samband med återinvestering av utdelningar är det lämpligt att runda upp till en minipost för bästa möjliga courtage och så att belåningen stiger i långsam takt.

Sen kan det hända saker som ändrar förutsättningarna kring det hela men i dagsläget så är dessa relativt goda för utdelningsstrategi tycker jag även om man hade önskat sig lägre börskurser just nu.

Vad tror ni, anständig risk/reward med upplägget?

8 kommentarer:

 1. Bra och matnyttigt inlägg! Fortsätt med det bra jobbet :)

  SvaraRadera
 2. Finns det något liknande lån hos Avanza? Hittar bara krediter och superlånet. Och superlånet måste man väl ha stora summor hos avanza?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Avanza har annat upplägg på belåning och inte lika bra villkor tyvärr.

   Radera
 3. Hos Avanza kan man belåna portföljen, förutsatt att du innehar vissa aktier som kvalificerar sig för superlånet. Räntan är då cirka 2%. Du kan belåna en viss procent på aktierna och alla aktier kvalificerar sig inte för superlånet. Därefter kan du nyttja en kredit till en högre ränta och belåna ännu mer, men det är förenat med ännu högre risker.
  Jag har en liten kredit som nyttjas då köptillfällen uppstår, men inga sparpengar kommit in på kontot.

  SvaraRadera
 4. Verkar korkat att låna pengar om man ska ha lika mycket på ett sparkonto. Nettoeffekten av detta blir att du tar ett 0,99%-lån för att sätta in på ett 0,8%-sparkonto. Ren förlustaffär enligt min mening.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nja, kanske varit otydlig med upplägget ovan men gör ett nytt försök:

   1. Du har en buffert för utförsedda händelser/möjligheter (starkt rekommenderat IMHO) där pengarna ska vara lättillgängliga. Detta gör att det är olämpligt att ha dessa på börsen då du måste sälja i händelse av att pengar behövs. De bästa sparkontona med fria uttag ger 0,8-0,9% i ränta i dagsläget.
   2. Du har möjlighet att belåna en del av din aktieportfölj till 0,99% ränta
   3. Varför? Säg att din portfölj har en direktavkastning på 5% då får du 4,8% netto (5-0,19 exklusive skatt/avgifter) i realiserad avkastning på belåningen
   4. Du kan välja att betala av din belåning mha de extra utdelningarna eller återinvestera.
   5. I händelse av överbelåning eller vid andra lämpliga tillfällen så kan delar av bufferten användas för återbetalning av lån för att inte drabbas av förluster via tvångsförsäljning.
   6. Konceptet möjliggör alltså en högre avkastning för din portfölj till en låg kreditkostnad även om det medför vissa risker som jag redogjort för i inlägget.

   Tack för kommentar!

   Radera