2016-04-26

Sparkalkylator deluxe - ISK optimizer edition

Investeringssparkonto (ISK) är en populär sparform med all rätt då den har många fördelar.

Jag har beskrivit skillnader mellan ISK och Kapitalförsäkring (KF) innan så detta inlägg kommer att ge små kompletterande tips kring hur man optimerar skatten för ISK samt även introducera en ny version av ett populärt verktyg på förekommen anledning.

Hur tas skatten ut?
För ISK så rapporteras en schablonintäkt till skatteverket som man sedan via deklarationen betalar 30% skatt på.

Detta innebär en stor fördel då man kan låta sina värdepapper vara orörda i sin ISK-depå eftersom skatten betalas utanför "skalet" till skillnad mot KF där skatten betalas inom.

En del av schablonskatten kan man kvitta fullt ut för en ISK mot erlagd källskatt inom densamme om man inte har underskott av kapital (typ lån), annars upp till 500/år maximalt som jag förstår det.

Ett annat sätt att optimera skatten är att kvitta nysparandet mot schablonskatten föregående taxeringsår så minskar även schablonbeskattningen för innevarande år då insättningarna blir mindre.

Hänger ni med?

Exempel

Månadssparande 2000 / månaden i en ISK, 
schablonintäkt för 2015 6000 - >

Skatt 6000 x 30% = 1800

Kvitta månadsspar 2016 mot skatt -> 2000 - 1800 = 200

Så istället för ett uttag på 1 800 från ISK-depån för att betala skatten så kvittas den mot nysparande vilket netto blir en insättning 200 och således mindre schablonintäkt 2016 allt annat lika.

Hur stor blir då effekten?

För att de reda på det så har jag vidareutvecklat...

Sparkalkylator deluxe - ISK optimizer editionNya features:
 • Källskattshantering
  • Kvitta mot taknivå (ISK)
   • Kvitta schablonskatt med upp till 500 för debiterad källskatt
  • Kvitta mot skatt (ISK)
   • Kvitta upp till hela schablonskatten för debiterad källskatt
  • Automatisk återföring (KF/PF)
   • Återför källskatt automatiskt nästkommande år
  • Ingen återföring
   • All källskatt debiteras utan återföring
 • Andel källskatt
  • Andel källskatt för portföljens utdelningar
   • Standardvärde 7,5% för motsvarar 50% utländska innehav med källskatt 15%
   • Standardvärde för vanlig depå alltid 30%
 • ISK skatteoptimering
  • Automatisk kvittning av schablonskatt mot kommande nysparade
 • Ersatt snittavkastning med effektiv årsavkastning
  • Standardberäkning för avkastning över tid
 • Mindre designjusteringar
  • Rundade hörn
  • Bytt typsnitt till Helvetica
 • Ändrat standardval sparform
  • ISK är numera standardval

Den automatiskt återförda källskatten är inte perfekt (tar normalt 3 år) så tills vidare har jag förenklat genom att återföra året efter samt all upplupen källskatt i slutet av sparperioden.

Hur stor blev då effekten för ISK?

Kvittningen av schablonskatten mot nysparande för ISK visar sig ge ca 6 000 mer netto för 15 års sparande (100 000 startkapital, 1000 månadssparande) jämfört med den gamla beräkningen där skatten betalades via uttag från depån.

Detta innebär att ISK är att föredra för sparande i svenska aktier jämfört med KF men att den sistnämnda fortfarande är lite vassare för utländska utdelningsaktier normalt sett.

Jag har testat beräkningarna med lite stickprov men man får nog betrakta releasen som en beta så feedback mottages tacksamt!

0 kommentarer:

Skicka en kommentar