Sparkalkylator - Deluxe Sparkalkylator - Basic Sparkalkylator - Advanced MyDividends Min utdelningskalender Transaktionskalkylator CAGR Calculator

2017-08-20

Förändringar?

"...changes - turn and face the strange" 
David Robert Jones 1971
Att kunna hantera förändringar är en egenskap som gör att du ofta kan klara dig lite bättre än annars oavsett sammanhang.

Förändringar kan ibland komma mer eller mindre oväntat från omvärlden. Jag minns när jag jobbade för ett dotterbolag till Tele2 inom Kinnevik-koncernen i början på 2000-talet. Efter ca 8 månader blev vi samlade till stormöte och vi fick veta att systemet som vi utvecklade skulle läggas ned med omedelbar verkan. Hankade mig kvar ett tag då jag blev erbjuden att jobba med support av systemet tills det blev utbytt men hittade ganska snabbt ett nytt jobb som blev mitt första inom finanssektorn.

Självvalda förändringar kan bero nyfikenhet, missnöje och många andra olika orsaker. Ska inte plåga er vidare med en massa förändringsanekdoter men en självvald förändring i närtid var när jag bytte yrke för ett år sedan vilket överträffat mina höga förväntningar.

På finansmarknaden så sker det mer eller mindre förändringar hela tiden. Om man skulle likna det med ett parti schack så vore det som spelplanen breddas och förlängs godtyckligt och pjäserna (aktierna) ändrar egenskaper med tiden.

Photo by Lou Levit on Unsplash

Om du håller med om denna liknelse så bör du nog som investerare vara beredd att ändra taktik/strategi med tiden om du ska vinna schackpartiet till slut (slå index över tiden).

Om du håller fast vid din strategi oavsett vad som än händer i omvärlden och på aktiemarknaden riskerar du att bli ett offer för förändringarna.


Chicago School of Rock - Victim of Changes (Atkins, Halford, Downing, Tipton)

Jag är ganska positivt inställd till utdelningsinvestering som strategi och tror/hoppas att den kan fungera nu såväl som över lång tid. Dock är den beroende av räntan, skatteregler och annat som gör utdelningsinvestering relativt attraktivt. Så skulle spelreglerna ändras så måste du som (utdelnings)investerare vara beredd att anpassa dig till de nya förutsättningarna.

Nu ser jag inga större orosmoln i närtid mot utdelningsinvestering men håller förstås fortsatt koll på riskfria räntan. Hur ska man tänka om den stiger till höga nivåer? Rimligen är hög inflation och tillväxt bakomliggande faktorer i så fall och kanske är det då vettigt att vikta om mot tillväxt?

Vidare så är det sannolikt att det kommer att ske förändringar för en sektor eller i ett utav av dina bolag. Exempel i närtid på förändring i sammanhanget är kanske "retail-döden" i USA och på bolagsnivå så brukar Kodak vara ett klassiskt exempel.

Hur ett bolag hanterar förändringar kanske är en viktig parameter att ta med i sin analys? Om vi jämför IBM med Microsoft så tycker jag att den sistnämnda klarat förändringar bra i en så pass dynamisk sektor som IT. IBM är jag inte speciellt sugen på då jag är högst osäker på om de hänger med i de teknikskiften som sker i sektorn.

Ett sätt för mig att hantera framtida förändringar är att ha flera strategier i gång samtidigt, fördelade på olika sektorer och många bolag. Återstår att se om det kommer vara lyckosamt eller ej.

Hur hanterar du förändringar på finansmarknaden?

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2017-08-16

Horizons Nasdaq 100 Covered Call ETF (QYLD)

Jag är allmänt försiktig med derivatinstrument och tycker sällan att det är värt att använda hedge-strategier då man över lång tid sannolikt förlorar i totalavkastning.

Men nu när USA-börserna handlas nära ATH och marknaden kanske börja vackla något så går det inte att förneka att en liten hedge för mina amerikanska aktier skulle kännas tilltalande.

Att gå kort (spekulera i nedgång) har jag slutat med då strategin kräver stor precision avseende tajming av marknaden. 

En strategi som ger en liten hedge mot nedgång och som man kan använda för att få lite extra avkastning på sina aktier är en optionsstrategi som heter Covered Call. Jag har lagt någon timme på att läsa på lite och hoppas att jag kan tillräckligt för att förmedla korrekt om vad det handlar om.

I korthet så går det ut på att man ställer (säljer) en köpoption på en av sina aktier till en visst pris inom en tidsram. För detta får man som utställare en liten premiebetalning "upfront". Oavsett om aktien sedan går upp eller ner så får man behålla denna premie. Handlas aktien för mer än lösenpriset för köpoptionen vid förfallodagen så förlorar du mellanskillnaden mellan marknadspriset och lösenpriset. Detta då du har förbundit dig till att sälja för lösenpriset och måste sälja under marknadspriset. Handlas aktien under lösenpriset händer inget och du behåller aktien.

På lång sikt är denna strategi knappast bra då du begränsar större uppgångar på dina aktier genom att du kapar toppar vid större uppåtrörelser. Vidare funkar strategin nog som bäst i ett lågränteklimat då premien blir relativt hög än annars.

I teorin borde strategin prestera något bättre än index i alla börsklimat utom vid kraftiga bull-trender:

bildkälla: z2036

Att ställa optioner i enskilda aktier är sannolikt ganska "meckigt" så är du intresserad av strategin och vill ha en bekväm lösning så finns det givetvis speciella ETF:er för detta för den amerikanska börserna. Och du gissar rätt - de ger även utdelning :-)Horizons Nasdaq 100 Covered Call ETF (QYLD)

ETF:en QYLD äger aktier motsvarande indexet Nasdaq 100 och ställer sedan köpoptioner med 1-2 månaders löptid för respektive innehav. 

En feature som tilltalar en utdelningsnörd som jag är att de månadsvis betalar ut erhållna premier och utdelningar. Utdelningen varierar mellan 0,4 - 1% per månad vilket blir 5-12% årligen (rullande 12-månaders ligger f n på ca 7,5%).

Förvaltningsavgiften ligger på 0,6% och känns nog rimlig med tanke på strategins komplexitet.
bildkälla: Nordnet

Sen starten i december 2013 har kursen för QYLD utvecklats mestadels sidledes och ligger i skrivande stund på ca -4%. Jämför man mot index (NASDAQ 100) som gått ca +68% så ser det onekligen inte speciellt attraktivt ut. Men lägger vi till erhållna utdelningar under perioden blir totalavkastning ca +30% för QYLD enligt mina beräkningar utifrån fondfakta. Vad som skulle kunna tilltala en riskavert investerare här är den låga volatiliteten som synes i grafen ovan.

Mätperioden ovan får nog bokas på bull-trend mestadels och svagheten med strategin slår igenom. Kikar vi enbart på de kortare perioderna av nedgång så kan man ana att QYLD klarat sig relativt bra med tanke på att ETF:ens utdelningar inte syns i grafen.

Som sagt så kommer QYLD sannolikt gå sämre än index över lång tid men under en kortare period så kan det vara ett sätt att sänka volatiliteten på sina amerikanska innehav samt förstärka utdelningarna. Skulle det komma en sättning i marknaden så kommer fondens NAV också minska men totalavkastningen lär bli lite bättre än annars.

Vad tror du om QYLD och Covered Call-strategin?

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2017-08-13

Svarta svanar

Svarta svanar är sällsynta i vår del av världen men under min semesterresa i Tyskland nyligen hade jag förmånen att få se en livs levande svart svan som får agera fotomodell för detta inlägg.

I börssammanhang så symboliserar en svart svan en (oväntad) händelse som får (oväntade) konsekvenser som sätter negativt avtryck på finansmarknaderna eller för ett enskilt bolag/sektor.

fotokollage: Stefan Thelenius

Jag har följt finansmarknaderna mer eller mindre sen 90-talet och har upplevt några svarta svanar genom åren. Fritt från minnet kommer jag ihåg dessa särskilt:

Kärnkraftsolyckan Fukushima
Börserna världen över tog stryk när det i mars 2011 rapporterades något sorts haveri i en Japansk kärnkraftsanläggning i Fukushima. Oron var nog dels över miljökonsekvenser kring närområdet och i havet och dels över kärnkraftens framtid i allmänhet. Har för mig att Tyskland drog i bromsen för kärnkraft och hållit fast vid detta sen dess.

I augusti 2011 så blev USA nedgraderat från det högsta kreditbetyget AAA och som jag minns det borde det inte varit oväntat men marknaden reagerade negativt på händelsen.

I närtid (september 2015) så är Volkswagens fusk med utsläppstester ett exempel på en svart svan för ett enskilt bolag. Blir intressant hur händelsen kommer att ses längre fram, kanske började "dieseldöden" för bilar i och med detta?

Till och från så har det vapenskramlats från Nordkorea och påverkan på finansmarknaderna har varit måttlig tror jag. Men i veckan blev det lite hårdare "retorik" från både USA och Nordkorea med negativ påverkan på finansmarknaderna för de som är långa aktier.

Hur ska man skydda sig mot svarta svanar?
Enligt min mening så kan man inte förutse svarta svanar i någon större utsträckning. Man kanske misstänker att det lurar en svan i vassen men när och hur den dyker upp är svårt att veta.

Jag skyddar mig mot svarta svanar genom en ganska extrem diversifiering med totalt över 100 olika aktier i portföljerna. På så sätt är jag inte så utsatt för svarta svanar i enskilda bolag.

bildkälla: z2036

Vidare har jag någorlunda jämn fördelning över sektorer och innehav från stora delar av världen.


bildkälla: z2036

Svarta svanar som slår mot hela aktiemarknaden har jag inget skydd emot då jag normalt har full exponering mot aktier. Jag tänker att så länge mina bolag vidhåller sina utdelningsnivåer så kommer utdelningarna in som vanligt och fallande kurser borde återhämtas med tiden.

För att skydda sig mot svarta svanar på aktiemarknaden så behöver man minska aktieexponeringen och ha lite andra tillgångsslag i portföljen som räntor och ädelmetaller kanske? Nackdelen är att totalavkastningen på riktigt lång sikt blir sämre tror jag.

Min "variant" på riskspridning är att ha en andel högutdelande aktier som jag hoppas kan funka lite som ränteplacering och förhoppningsvis motstå nedgångar bättre.

Har du upplevt några svarta svanar och hur skyddar du dig?

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2017-08-11

GAV(e) up GAV!

Genomsnittligt anskaffningsvärde (GAV) är en viktig uppgift i deklarationssammanhang om du fortfarande kör vanlig depå istället för ett schablonbeskattat sparande.

Säljer du en aktie och vill räkna ut totalavkastning så är det förstås praktiskt att veta vilket GAV du hade.

bildkälla: Nordnet

Med hur viktigt är GAV i övrigt?

Som långsiktig utdelningsinvesterare så fäster jag i princip ingen vikt vid GAV eller Yield On Cost (YoC) då jag inte tycker anskaffningsvärdet spelar någon roll för om jag ska behålla aktien eller ej.

Om du sparar på ett räntekonto, på vilka grunder fattar du beslut om du ska ha kvar det eller inte? Jo beroende på nuvarande eller framtida ränta antar jag, eller tar du hänsyn till vilken ränta kontot hade när du öppnade det?

Jag menar att en aktie ska värderas på samma sätt, dvs nuvarande (direkt)avkastning och utsikter för framtida resultat.

Om jag hade haft ett lågt GAV på Ratos, skulle jag då haft kvar aktien? Jo, om jag samtidigt hade haft en fortsatt positiv syn på bolaget framöver. Nu sålde jag med förlust då jag var/är tveksam till bolagets prestations framåt.

Att ta hänsyn till GAV för en aktie tror jag är direkt vilseledande och det är nog många som "snittar ner sig" samt säljer vinnare för tidigt på fel grunder.

Vad betyder GAV för dig?

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2017-08-09

Main Street Capital - stabil månadsutdelning?

Main Street Capital (MAIN) är ett amerikanskt bolag inom Private Equity-sektorn och de bildades i mitten av 1990-talet.

Bolaget har ibland nämnts i Twitter-flödet och bland bloggare/kommentarer men jag har nog fram till nu tyckt direktavkastningen varit lite för "klen" för min smak.

För närvarande är det en månadsutdelning på $0,19 då de nyligen höjde med 3% och i juni respektive december varje år tycks det betalas ut en extrautdelning på $0,275. Detta ger en direktavkastning på ca 7% totalt som nog får anses vara godkänt i sig.

Utöver fin DA så kan man nog ha en förväntad utdelningstillväxt estimerad till 3% framöver då Q2-rapporten förefaller vara bra och denna artikel på Seeking Alpha antyder siffran i ett försiktigt scenario framåt.

Jag har tagit in en liten provpost i min portfölj Global Dividend 1.2xL då jag sålde min amerikanska bank NYCB som jag plockade in på lösa grunder och som kändes svag för närvarande.


bildkälla: z2036

Med en zYG-score på drygt 10 så får aktien en fin placering i mitt bubbeldiagram ovan.
Vad tror du om MAIN?

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2017-08-06

Global Dividend - tvåårsjubiluem!

Den 7:e augusti 2015 startade jag en ny kapitalförsäkring hos Nordnet. Denna portfölj som kom att bli inriktad mot "stabila" utdelningar från bolag världen över är nog den som ni läsare mest förknippar min blogg med gissar jag.

Då det nu är dags för tvåårsjubileum så blir det härmed ett passande jubileumsinlägg:
bildkälla: z2036

z2036 Global Dividend 2 år!

Jag gillar globala investeringar, gärna aktier från i princip hela världen givet att bolaget i fråga verkar vettigt. Då många av oss har en stor exponering mot Sverige i form av bostad, jobb m.m. så tror jag det är vettigt att söka globala investeringar för ökad diversifiering totalt sett. Vidare så har ett brett globalt aktieindex oftast något lägre risk historiskt sett vilket jag tycker är tilltalande.

Jag gillar utdelningar, gärna bolag med en relativt god direktavkastning och företrädesvis med goda utsikter för bibehållen eller höjd utdelningen över tiden.

Kombinerar man mina två "fablässer" ovan så får man z2036 Global Dividend.

Tror man på konceptet kan man dessutom skruva upp avkastning/risk med en måttlig belåning. Addera hävstång på 20% och voilà så har vi z2036 Global Dividend 1.2xL.

Min förhoppning när jag startade portföljen var att bygga upp en global utdelningsportfölj med god riskjusterad avkastning, så då är frågan om detta har uppfyllts?

Till en början hade jag ingen uttalad ambition om att slå index men med tiden har jag blivit övertygad om att det faktiskt inte är omöjligt.

Hur har det gått?

bildkälla: Shareville

På dessa två år så har värdeutvecklingen varit +31,4 % och avståndet till jämförelsefonden SPP Aktiefond Global är goda ca 23 %-enheter. I min bok är det klart godkänt oavsett om man tar hänsyn till belåningen eller ej. Till portföljens fördel kan man addera skatteuttag och ej inräknad återbetalning av upplupen källskatt.

Under åren har mina strategier med många innehav fått viss kritik om indexnära förvaltning men så tycks det inte vara än så länge i alla fall. Portföljens Active Share ligger på ca 90% jämfört med SPP-fondens innehav och det tycks göra en viss skillnad i alla fall.

bildkälla: Nordnet

Sharpekvoten, dvs ett mått på den riskjusterade avkastningen är goda 1,5 vilket jag är nöjd med. En önskad egenskap för min del är låg volatilitet och jag hoppas att den fortsätter.

Hur ser portföljen ut idag?

bildkälla: z2036

Portföljen består av 51 stycken innehav från olika delar av världen. Största innehav är Microsoft på ca 4,5% och minsta är New York Community Bancorp på knappt 1%.

bildkälla: Shareville

Innehav har adderats under årens lopp och de aktier som gått bäst är Data Respons, G4S och Microsoft (exklusive utdelningar). En trotjänare som förtjänar omnämnande är Boston Pizza Royalties Income Fund som återfinns i mångas utdelningsportföljer numera.

Antal sälj i portföljen under dessa två år är lätträknade men om ett bolags utsikter för utdelningar förändras till det sämre så trycker jag på säljknappen. Ratos, Betsson och Tele2 är värda att nämna i sammanhanget. Sen bytte jag svenska storbanker mot utländska för att undvika intressekonflikter med mitt jobb.

bildkälla: z2036

Portföljens valutaexponering avviker en del från världsindex. Exempelvis dollar har normalt drygt 50% av index medans portföljen ligger på knappt hälften av det. Stor övervikt SEK, CAD och NOK ur ett jämförelseperspektiv.

bildkälla: z2036

Om vi kikar på sektorfördelningen så är det relativt små skillnader i vikt bortsett från hälsa och energi. Genom åren så har fastighetssektorn minskats successivt. Man skulle nog kunna säga att portföljens strategi är till viss del "top-down" i form av sektorallokering och jag gillar "korgar" av aktier.

Vad händer i portföljen framåt?

Balansen mellan direktavkastning och (utdelnings)tillväxt önskas vara fortsatt god.
bildkälla: z2036

Målet är att ha minst 5% i direktavkastning och 3% i tillväxt och som synes ser det bra ut på portföljnivå ovan. 

"zYG-score" är Yield+Growth multiplicerat med eventuell hävstång och indikerar förväntad årsavkastning (allt annat lika).

Då värdeutvecklingen varit negativ senaste månaderna så balanseras hävstången genom att fylla på kassan med utdelningar och månadssparande även om det blir små köp emellanåt.

bildkälla: z2036

Hävstången balanseras runt 1.2xL vilket ger att direktavkastningen i portföljen skruvas upp till nästan 6% av eget kapital (exklusive räntekostnad).

Givet att räntan håller sig på fortsatt låga nivåer historiskt sett så tror jag att strategin med belånad utdelningsportfölj kan vara gynnsam även framöver.

Inflationen och långräntorna tycks ha fått lite fart men har svårt att se överhettning i ett globalt perspektiv då automatisering i kombination med globalisering lär fortsätta vilket jag tycker borde hålla tillbaka prisutvecklingen generellt sett. Detta är förstås en kvalificerad gissning från min sida, vi får se hur det blir.

Dollarn har tappat en del på sistone och den har nog toppat för den här gången gissar jag och några 9 kr kanske vi inte ser på ett tag.

Rimligen bör kanske kronan stärkas på sikt om Riksbanken släpper sargen och justerar räntan uppåt vilket kommer påverka portföljen negativt. Detta ger att jag gärna köper nordiska aktier framåt med stor inhemsk exponering.

Hur tror du att en global utdelningsportfölj kommer att prestera framöver? 

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2017-08-04

Activision Blizzard Q2 2017

Ett utav familjens Thelenius större innehav i en del portföljer är "gamingbolaget" Activision Blizzard som släppte sin Q2-rapport igår.

Rapporten ser lovande ut enligt bolaget jämfört med estimat men i ärlighetens namn så tycker jag det är svårt att värdera bolaget nu såväl som framåt.

Kikar man på P/E så får jag det till 32 om EPS-prognosen på $2 för 2017 håller då aktien handlas runt $64 (ATH).

bildkälla: Avanza

Som synes har ligger vi på plus och är det läge att skala ner och ta hem lite vinst? Eller är det behåll som gäller tills vidare?

Sektorn är inne i en positiv trend och att gaming och e-sport är hett världen över tror jag få inte håller med om.

bildkälla: Shareville

Bolaget är näst största innehav i min Global Future-portfölj och jag lutar nog åt behåll då jag tror tillväxten på lång sikt kan vara god om än skakig på vägen.

Köper du Activision Blizzard på dessa nivåer?

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.